About Us

The Company Fertico, Niš was founded in 2004 as a company producing specialized mineral crystal water soluble nutrient systems “drop by drop” and liquid formulations for nutrition of cultivated plants through the leaves. Since 2007, the company has been a part of company Agromarket Group, Kragujevac. Our brand, FITOFERT is the first domestic brand in the category of water-soluble, specialized fertilizers and soil enhancers. With its quality and FITOFERT product assortment it has gained its place in the domestic market and has been accepted by many farmers.

More

Products

FERTILIZING VEGETABLE PROGRAM

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro(N, P, K, Ca, Mg) i mikro(Fe, B, Cu, Mn..) elementima. Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

Read More

FERTILIZING FRUIT PROGRAM

Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj feno fazi kao i otkloniti deficite makro, mikro ili sekundarnih elemenata.

Read More

HUSBANDRY

Kukuruz je ratarska kultura kojoj je u vegetacijskom ciklusu potrebna velika količina hranljivih elemenata (N, K, P, Mg, Ca, Zn…). Veći deo pomenutih hranljivih elemenata kukuruz će usvojiti korenom iz zemljišnog apsorpcionog kompleksa i zato je jako bitno odraditi pravilno osnovno đubrenje adekvatnim zemljišnim đubrivima prilikom zaoravanja.

Read More