Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro (N, P, K), sekundarnim (Ca, Mg, S) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

FitoFert đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim fenofazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se prvenstveno koriste za fertigacionu prihranu, ali se primenjuju i folijarnim putem u kombinaciji sa mikro i sekundarno- elementarnim đubrivima. U nastavku ćemo dati naše preporuke za uzgoj različitih vrsta povrća.

Proizvodnja rasada – za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja, i u tom vremenskom periodu biljka ima male potrebe za hranljivim elementima, a sve ono što joj je potrebno za pravilno razviće nakon nicanja do formiranja drugog pravog lista nalazi se u hranljivim supstratima za setvu. Za setvu se preporučuje Terracult TCS TRAY B granulacije 0-7 mm (Terracult TC 4 ili TC 1 Black), sa izbalansiranim pH vrednostima i količinom hrane od 1 kg/m3, što je sasvim dovoljna količina za početne faze razvića biljke. Tri nedelje nakon setve većinu povrtarskih biljaka je potrebno prepikirati u Terracult TC 5 granulacije 0-20 mm, koji u sebi sadrži veću količinu hranljivih elemenata (do 2 kg/m3) i koji biljci pruža potrebne količine neophodnih hraniva u pomenutoj fazi razvijanja.

Usled čestog zalivanja nekvalitetnom vodom prilikom proizvodnje rasada povrća dolazi do intenzivnog ispiranja hranljivih elemenata iz supstrata u kome se biljka ukorenjava, i zato je potrebno da se u toku proizvodnje rasada povrća primenjuje program prihrane bilja kroz zalivanje i folijarnu prihranu.

PREPORUKE ZA PRIHRANU POVRĆA I CVEĆA

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU PARADAJZA I PLAVOG PATLIDŽANA

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU PAPRIKE

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU KRASTAVCA I KORNIŠONA

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU LUBENICE I DINJE

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU TIKVICA

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU SALATE, SPANAĆA, BLITVE I ZAČINSKOG BILJA

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU KUPUSNJAČA (KUPUS, KARFIOL, PROKELJ, BROKOLI, KELJ)

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU KROMPIRA

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU KRTOLASTOG POVRĆA (ŠARGAREPA, CVEKLA, CELER, REN)

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU LUKOVIČASTOG POVRĆA (CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK)

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE ZA PRIHRANU MAHUNASTOG POVRĆA (PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA)

NAPOMENA: u slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva “fitofert bioflex-l” primeniti “fitofert bioflex-p” fertigaciono u količini 1 – 1,5 kg/ha.

PREPORUKE 5 PREPARATA ZA ISHRANU