Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj fenofazi kao i otkloniti deficite makro, mikro ili sekundarnih elemenata.

Široka lepeza FitoFert preparata omogućuje da na pravi način prihranite zasade adekvatnim đubrivom. Ono što izdvaja FitoFert preparate od ostalih je to da mi ne nudimo jedno univerzalno sredstvo već širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti.

Pozitivni efekti najčešće se ogledaju u jačanju i podizanju vitalnosti biljke, razvijanju otpornosti prema različitim oblicima stresa (temperaturni, pesticidni), podizanju prinosa, kvaliteta i marketabilnosti ploda.
Takođe, prednosti primene FitoFert proizvoda se ogleda u povećanju transportabilnosti i veka trajanja ploda, kao i u eliminaciji bolesti nastalih usled fizioloških nedostataka.

Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifičnim nutrijentima. Folijarnu prihranu koristiti uvek prilikom tretiranja sredstvima za zaštitu bilja, pri čemu je jako bitno ispoštovati odgovarajuće feno faze.

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU GROŽĐA I VINOVE LOZE

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU JABUKE I KRUŠKE

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU BRESKVE, ŠLJIVE I NEKTARINE

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU MALINE I KUPINE

NAPOMENA: Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku 10-20 cm levo i desno od reda raditi svakih 7-10 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova. Ukoliko je nemoguće uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista). Folijarnu prihranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima po fenofazama razvića. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode. Preporučene količine FitoFert kristalnih djubriva predstavljaju 30-40 % od ukupnih potreba za hranljivim elementima u toku vegetacije gajene kulture. Preostalu količinu od 60 % dodati primenom osnovnih zemljišnih mineralnih djubriva (način ishrane maline u Poljskoj i Čileu).

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU JAGODA

NAPOMENA: Prihranu kroz sistem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koje se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode.

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU TREŠNJE I VIŠNJE

PREPORUKE ZA FOLIJARNU I FERTIGACIONU PRIHRANU BOROVNICE, ARONIJE I RIBIZLE

NAPOMENA: Prihranu kroz sistem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koje se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode.

PREPORUKE PREPARATA ZA ISHRANU